Matematik opmærksomhed i dagplejen, vuggestuen og børnehaven

underviser_monica
21
maj

Matematisk opmærksomhed er en del af læreplanstemaet Natur, udeliv og science. Det er altså et område, man skal arbejde med i dagtilbuddene, men hvordan gør man det, når der også er så meget andet man skal nå?

Jeg vil kort komme ind på nogle af de gode grunde, der er for at arbejde med matematik, selvom børnene måske kun er 2 år.

Hovedvægten vil dog være på, hvordan små børn udvikler deres medfødte matematiske fornemmelse, samt komme med forslag og idéer til, hvordan man kan arbejde med matematikken, uden det kommer til at tage tiden fra alt det andet, der også sker i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven.

Jeg er cand.pæd. i didaktik inden for matematik. Jeg har skrevet speciale om tidlige matematiske indsatser i børnehaven, og har eget firma, der arbejder med matematik i dagtilbuddene. Mit arbejde tager udgangspunkt i børnenes hverdag og daglige aktiviteter, der er altså ikke tale om at indføre “skolematematik” i børnehaven. Mit mål er, at få pædagogerne til at se alt den matematik, der naturligt foregår hver dag, og dermed være mere bevidste om, hvordan de kan hjælpe børnene med at udvikle deres matematiske evner og færdigheder.

Bestil til institutionen

Instructor

Jeg er matematiklærer og -vejleder i indskolingen i folkeskolen. Derudover er jeg cand.pæd. i didaktik med speciale i matematikvanskeligheder og matematikfor de yngste. Jeg ejer MATEMATIKHUSET, der tilbyder bistand til forvaltninger, dagplejere, daginstitutioner og skoler med det formål at højne kvaliteten af de matematiske aktiviteter, der retter sig mod de 0-8 årige.

299,00 kr

Privatkøb:
Engangsbetaling,
Adgang på livstid.

Institutionskøb:
Udfyld formular
Få 10% rabat