Inklusion i praksis – rammer og struktur

underviser_beri2t
29
maj

Hvad er det, der gør, at inklusion i en klasse kan lykkes? Det kan være svært at få en klasse til at fungere, når der er mange forskellige behov, der skal tilgodeses. Dagens inklusionsdagsorden presser fællesskabet i folkeskolen, og der sidder børn med en bred vifte af vanskeligheder i klasselokalerne alle steder.

I dette kursus vil jeg gennemgå en lang række konkrete tiltag, man kan indføre i sin klasse for at tilgodese børnenes forskellige behov.

Vi kommer omkring både generelle værktøjer til klasserumsledelse, og andre greb til mere specifikke problematikker, der skal tages hånd om i inklusionsarbejdet.

Mål:

  1. At opnå viden om inklusion
  2. At få konkrete værktøjer, som kan bruges til inklusion i et lærende fællesskab
  3. At kunne opkvalificere egen inklusionspraksis i hverdagen

Jeg kommer ikke ind omkring de eventuelle årsager til børnenes vanskeligheder, da det er et meget praksisrettet kursus, hvor det vigtigste er at komme med konkrete redskaber til inklusionen.

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med ”Inklusion i praksis – barnets personlige kompetencer”

Bestil til institutionen

Instructor

299,00 kr

Privatkøb:
Engangsbetaling,
Adgang på livstid.

Institutionskøb:
Udfyld formular
Få 10% rabat