Inklusion i praksis – Barnets personlige kompetencer

underviser_beri3t
02
jul

Det kan være svært at få en klasse til at fungere, når der er mange forskellige behov, der skal tilgodeses. Dagens inklusionsdagsorden presser fællesskabet i folkeskolen, og der sidder børn med en bred vifte af vanskeligheder i klasselokalerne alle steder.

Vi kan sætte rammer og strukturer op omkring barnet og klassen, men det rækker kun et stykke. Derfor er det også nødvendigt at arbejde med at udvikle den indre styring hos barnet, så relationerne kan styrkes og konflikterne minimeres.

I dette kursus vil jeg komme med en række pædagogiske værktøjer til at arbejde med barnets personlige kompetencer, så det bliver lettere at være en del af fællesskabet.

Mål:

  1. At opnå viden om inklusion
  2. At få konkrete værktøjer, som kan bruges til inklusion i et lærende fællesskab
  3. At kunne opkvalificere egen inklusionspraksis i hverdagen

Jeg kommer ikke ind omkring de eventuelle årsager til børnenes vanskeligheder, da det er et meget praksisrettet kursus, hvor det vigtigste er at komme med konkrete redskaber til inklusionen.

Kurset kan med fordel tages i sammenhæng med ”Inklusion i praksis – Rammer og struktur”

Course Content

Total learning: 10 lessons Time: 1 hour

Bestil til institutionen

Instructor

299,00 kr

Privatkøb:
Engangsbetaling,
Adgang på livstid.

Institutionskøb:
Udfyld formular
Få 10% rabat